OBSZAR PARAFII

Ok.1325 r. – do parafii serokolmskiej należały miejscowości: Serokomlia, Janowice, Przyłąk i Męcimierz.

XVI- poł. XVII w. – po wybudowaniu nowego kościoła parafialnego, fundacji Piotra Firleja, parafia została poszerzona o nowe nadania, a następnie powiększona o kolejne nadania Barbary z Dulskich Tarłowej. W tak utrwalonych granicach parafia przetrwała do ok.1870r. W tym okresie do parafii janowieckiej należały: miasto Janowiec, Janowice, Brzeście (Brześce), Rudki, Baryczka, Mszadła ( Mszadla Stara), Zwierzyniec, Przyłąk (Przyłęk), Okrężnica, Męcimierz (Męćmierz) Babin, Ruda, Zamoście (Zamość), Załazy, Łagów, Wólka przed Mosty (Wólka Zamojska), Łagowska Wola, Łaguszowo (Łaguszów), Pająków, Ławecko (Ławeczko Stare), Oblasy, Plebania Góra (Oblasy Księże), Kruk (Helenów, Ignaców).

XVIII-XIX w. – do parafii przybyły nowopowstałe miejscowości: Andrzejów, Pomysłów, Borowiec, Las pod Kijanką, Krzywda, Lipiny, Stefanów, Mirków, Ludwików, Florianów, Karczonki Łagowskie, Helenów Chechelski, Teodorów, Polesie Duże, Polesie Małe, Ławeczko Nowe, Mszadla Nowa, Wólka Przyłęcka, Zarzecze Przyłęckie, Las Szlachecki, Ignaców, Helenów, Polesie Wojszyńskie, Czerniawa (d. Zwierzyniec), Plewka, Wojciechów, Stasienki, Kulczyn. Ok. 1870 roku z parafii Kazimierz Dolny przyłączono: Wojszyn i Trzcianki.

1918 r. – do nowopowstałej parafii Łagów z parafii janowieckiej wydzielono miejscowości: Łagów, Karczonki Łagowskie, część Mszadli Starej, Łaguszów, Wólkę Łagowską, Wólkę Zamojską, Zamość, Załazy, Florianów, Helenów Chechelski, Teodorów, Polesie Małe, Polesie Duże i Pająków.

1926 r. – do nowopowstałej parafii Przyłęk z parafii janowieckiej wydzielono miejscowości: Przyłęk, Szlachecki Las, Andrzejów, Pomysłów, Las pod Kijanką( Karczonki), Krzywdę, Rudę, Babin, Stefanów, Mirków, Okrężnicę, Lipiny, Zarzecze Przyłęckie, Stasienki i Wólkę Przyłęcką.

1930 r. – do parafii Przyłęk przyłączono z parafii janowieckiej: część wsi Rudki, Kulczyn, część wsi Mszadla Nowa.

1935 r. – do parafii Przyłęk przyłączono jeszcze folwark Ludwików

1950 r. – do parafii Janowiec przyłączono formalnie z parafii Chotcza wieś Lucimię.

1990 r. – do nowopowstałej parafii Zarzecze z parafii janowieckiej przyłączono: Kol. Oblasy.

OBECNIE do parafii janowieckiej należą:

Baryczka Stara,
Baryczka Nowa,
Brześce Stare,
Brześce Kol.,
Helenów,
Ignaców,
Janowiec,
Nowy Janowiec,
Janowice,
Lucimia,
Ławeczko Stare,
Ławeczko Nowe,
Mszadla Stara,
Mszadla Nowa (część),
Oblasy Dworskie,
Oblasy Księże,
Rudki (część),
Trzcianki
Wojszyn

PRZYNALEŻNOŚĆ PARAFII

Od początku swego istnienia ( XIV w.) parafia janowiecka była przypisana do diecezji krakowskiej, archidiakonatu lubelskiego, dekanatu soleckiego (Solec nad Wisłą);

od 1790 do 1805 r.– do diecezji lubelskiej (chełmsko- lubelskiej), dekanatu soleckiego;

od 1805 do 1818 r. – do diecezji kieleckiej, dekanatu zwoleńskiego;

od 1818 do 1918 r. – do diecezji sandomierskiej, dekanatu kozienickiego;

od 1918 do 1981 r. – do diecezji sandomierskiej, dekanatu zwoleńskiego;

od 1981 do 1993 r. – do diecezji sandomiersko- radomskiej, dekanatu zwoleńskiego;

od 1993 r. – do diecezji radomskiej, dekanatu zwoleńskiego.

Wirtualna wycieczka Skip to content