I KOMUNIA ŚWIĘTA – EUCHARYSTIA

“Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary” /KKK 1327/

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Dla dzieci w naszej parafii Pierwsza Komunia Święta odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Z reguły jest to w pierwszą niedzielę maja.
Przygotowanie odbywa się w ramach katechez szkolnych i spotkań w kościele – terminy kolejnych spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

Rodzice dzieci, które były chrzczone poza naszą parafią powinni dostarczyć świadectwo chrztu dziecka.

ROLA RODZICÓW

Przygotowanie dziecka do osobistego i pogłębionego spotkania z Bogiem w komunii świętej to najważniejsze i najpiękniejsze zadanie rodziców. Księża i katecheci pomagają rodzicom w wypełnieniu tego zadania, ale nie mogą ich w tym zastąpić. Dlatego zachęca się rodziców aby wraz z dziećmi uczestniczyli przez cały rok w niedzielnej Mszy Św. Bezpośrednim przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej dziecka jest również wspólna modlitwa w rodzinie. Nie musi być ona długa, ale systematyczna i szczera. Dziecko widzące kochających rodziców, którzy się z nim modlą, nie będzie miało żadnych wątpliwości, że codzienne spotkanie z Panem jest nie tylko koniecznością, ale duchową potrzebą. Dobrze ukształtowane przez rodziców serce dziecka najlepiej uświadomi mu, że w Eucharystii Jezus, przyjaciel dzieci, jest naprawdę obecny.

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Chrystus Pan ustanowił Sakrament Ołtarza w tym celu, aby być pokarmem dla ludzkich dusz. To przyjmowanie Ciała i Krwi Pana Jezusa nosi nazwę Komunii Świętej. Pan Jezus powiedział: ,, Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (Jan 6, 56), “Bierzcie i jedzcie” (Mat. 26, 26). Dając Swe Ciało i Krew w Komunii Świętej, Zbawiciel chciał się z nami najściślej zjednoczyć, aby spotęgować w nas życie nadprzyrodzone, miłość Boga i bliźniego. Jak pokarm i napój podtrzymuje i wzmacnia życie ciała, tak Przenajświętszy Sakrament utrzymuje i potęguje życie nadprzyrodzone duszy.

OBOWIĄZEK KOMUNIKOWANIA

Każdy chrześcijanin ma obowiązek przyjmować Komunię Świętą pod utratą zbawienia. “Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (Jan 6, 54).
Jakkolwiek przyjmowanie Komunii Świętej obowiązuje chrześcijan przynajmniej raz do roku, to jednak, kto dba o swoje zbawienie, przystępować powinien do tego sakramentu jak najczęściej.

OWOCE KOMUNII ŚW.

Komunia Święta godnie przyjęta jest źródłem wielorakich łask Bożych, bo:
a) jednoczy nas najściślej z Chrystusem i przemienia nas niejako duchowo w Chrystusa: “Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (Jan 6, 57);
b) oczyszcza nas z grzechów powszednich, chroni od śmiertelnych, osłabia złe skłonności i daje moc do spełnienia dobrych uczynków, gdyż Pan Jezus rzekł: “Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (Jan 15, 5);
c) pomnaża w nas łaskę uświęcającą,
d) jest rękojmią chwalebnego zmartwychwstania i zadatkiem szczęśliwości wiecznej: “Kto spożywa moje Ciało ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (Jan 6, 55).

Wirtualna wycieczka Skip to content