Św. Małgorzata Antiocheńska

Święto ku czci św. Małgorzaty Antiocheńskiej obchodzi się 13 lipca. Imię pochodzenia greckiego, wywodzące się od słowa pospolitego margarítes – “perła”.

Urodziła się w rodzinie pogańskiego kapłana Edezjusza (Edyzeusza) w Antiochii Pizydyjskiej. Jej matka zmarła bardzo wcześnie i dziewczynką zajmowała się mamka, która była chrześcijanką. Potajemnie ochrzciła dziewczynkę i wychowywała ją w wierze i bojaźni Bożej. Gdy do Edezjusza dotarło, że jego córka wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa i mimo jego gróźb i kar nie chciała wyrzec się jej wyrzec, wygnał ją z domu. Św. Małgorzata zamieszkała z mamką i zajmowała się wypasem owiec.

Po pewnym czasie ojciec znów wezwał Małgorzatę. Nie pomogło schlebianie ani pogróżki. Małgorzata zawierzyła Chrystusowi. Wolała oddać życie, niż zdradzić swego Oblubieńca. By złamać upór swej córki, ojciec doniósł namiestnikowi rzymskiemu Olibariuszowi, że jego córka zmieniła wiarę. Ponieważ Małgorzata była bardzo piękna, namiestnik zakochał się w niej. Chciał pojąć ją za żonę. Małgorzata stanowczo mu odmawia. Twierdziła, że ma już Oblubieńca, Jezusa Chrystusa.
Urażony urzędnik postanowił się zemścić. Sędzia, przed którym Olibriusz ją oskarżył, nakazał ją pojmać i doprowadzić przed siebie. Gdy żadnymi namowami, ani groźbami nie można było skłonić dziewczyny do złożenia hołdu bożkom, wtrącono ją do więzienia. Tam miał jej się pokazać diabeł, który przybrał postać smoka i połknął ją. Św. Małgorzata miała przy sobie mały krzyż i tak nim drażniła trzewia potwora, że ten w końcu pękł, uwalniając ją (stąd uważano ją za patronkę rodzących). Próbując złamać jej charakter poddawano ją różnorakim torturom – rozrywano jej ciało żelaznymi grzebieniami, palono ogniem i wrzucano do lodowatej wody. Widząc, że nic tym nie wskórają, oprawcy nakazali ją ściąć, 20 lipca 304 roku. Ciało męczenniczki pochowała potajemnie pobożna wdowa.

PATRONKA

Patronka Antiochii, Montefiascone i Tucholi (od 2010), a także dobrej śmierci, bezpiecznego porodu, kobiet i pielęgniarek. Wzywana w obronie przed chorobami nerek, bezpłodnością i jako ucieczka przed demonami w czasy pokusy i zwątpienia.

IKONOGRAFIA

W ikonografii przedstawiana jest jako młoda dziewczyna, w szacie z epoki, często ze św. Katarzyną i św. Barbarą – męczennicami i podobnie jak one z koroną na głowie, chociaż nigdy nie była królową. Jej atrybutem jest: palma, smok, lilia, żelazny grzebień, krzyż.

KULT

Kult św. Małgorzaty rozwinął się bardzo wcześnie na Wschodzie, skąd, najprawdopodobniej dzięki krzyżowcom, dotarł do Francji, Niemiec i Anglii, czyniąc z młodej i pięknej dziewicy jedną z najbardziej czczonych w średniowieczu męczenniczek. Relikwie wywieziono z Antiochii w 980 roku, w 1145 trafiły do Montefiascone, gdzie są przechowywane do dziś w katedrze pw. św. Małgorzaty. Część relikwii w 1213 roku mieli otrzymać benedyktyni w Wenecji. Ku czci św. Małgorzaty, męczennicy, wystawiono w Polsce ponad 70 kościołów. Jej ołtarzy i obrazów jest znacznie więcej.

Św. Małgorzata Antiocheńska wraz ze św. Katarzyną Aleksandryjską, św. Dorotą i św. Barbarą to Virgines Capitales, czyli cztery najważniejsze dziewice i męczennice. Święta należy również do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli, których wstawiennictwo u Boga jest w każdej potrzebie szczególnie skuteczne.

Litania do św. Małgorzaty

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Małgorzato Antiocheńska
Święta Małgorzato, dziewico
Święta Małgorzato, kwiecie niewinności
Święta Małgorzato, męczennico
Święta Małgorzato, oblubienico Chrystusa
Święta Małgorzato, nieustraszona w obliczu śmierci
Święta Małgorzato, pełna bojaźni Bożej
Święta Małgorzato, nieustraszona okrutnymi mękami
Święta Małgorzato, szczególna patronko młodzieży
Przez zasługi świętej Małgorzaty, prosimy Cię Panie
O wytrwanie w wierze
O mądrość w podejmowaniu decyzji
O owocne korzystanie z Sakramentów Św.
O właściwe wykorzystanie talentów
O umiejętność dostrzegania dobra
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia
O posłuszeństwo Słowu Bożemu
O umiłowanie modlitwy
O pocieszenie w smutkach i udrękach
O siłę ducha w chwilach zwątpień
O wrażliwość sumienia
O męstwo w znoszeniu cierpienia
O odwagę dawania świadectwa
O wierność Bogu i miłość Ojczyzny
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Módl się za nami św. Małgorzato.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Wszechmogący Boże, święta Małgorzata, męczennica dochowała wierności Tobie aż do śmierci, przez Jej wstawiennictwo broń nas od wszelkich niebezpieczeństw i w godzinę śmierci umocnij nas Ciąłem i Krwią Twojego Syna, który żyje i króluje w jedności Ducha Św., Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wirtualna wycieczka Skip to content