Związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach obowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

Janowiec, dn.

Wirtualna wycieczka Skip to content