KAPŁAŃSTWO

Sakrament święceń przyjmującego go upodabnia do Chrystusa dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla Jego Kościoła. /KKK 1581/

Katolicy często, a szczególnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca, modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Można wybrać dowolną formę modlitwy. Zazwyczaj jest to modlitwa za kapłanów św. s. Faustyny, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub Koronka Medziugorska.

Modlitwa św. Faustyny za kapłanów

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz.

Koronka Medjugorska jest starą chorwacką modlitwą. Odmawia się ją w następujący sposób:
Na paciorku pod krzyżykiem:
– Wierzę w Boga
Na kolejnych trójkach:
– 1 paciorek – Ojcze nasz
– 2 paciorek – Zdrowaś Maryjo
– 3 paciorek – Chwała Ojcu

I tak przez 7 razy, na końcu „Królowo Pokoju, módl się za nami”

Trzy pierwsze trójki odmawia się w intencji zwycięstwa Maryi.
Trzy następne o pokonanie Szatana.
Siódma za triumf Niepokalanego Serca Maryi.

„Zostawicie parafię na dwadzieścia lat bez księdza, zagnieżdżą się w niej bestie.. ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla was.”
św. Jana Vianney

Wirtualna wycieczka Skip to content