MAŁŻEŃSTWO

„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24)

POWOŁANIE MAŁŻEŃSKIE

Powołanie do małżeństwa to nade wszystko powołanie do miłości. Jest to miłość szczególna, w której chodzi o swoistą głęboką wspólnotę życia i miłości (KDK 47, 48). Tylko miłość sprawia, że małżonkowie urzeczywistniają siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Miłość bowiem jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Dar osoby dla osoby z istoty swojej jest trwały i nieodwołalny.

ZGŁOSZENIE

Co najmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem obydwoje narzeczeni powinni zgłosić się osobiście do kancelarii w celu ustalenia terminu ślubu i spisania protokołu małżeńskiego.

KRYTERIUM WIEKU

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy mieć ukończone 18 lat życia, tak dla mężczyzn jak i dla kobiet. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

WYMAGANE DOKUMENTY

– dowody osobiste
aktualne (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz) metryki chrztu narzeczonych (oprócz narzeczonych ochrzczonych w naszej parafii)
– świadectwa bierzmowania (oprócz narzeczonych bierzmowanych w naszej parafii)
– świadectwo szkolne z ostatniej klasy szkoły średniej z oceną z religii
zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego
– 3 kopie zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzające stan wolny narzeczonych – niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy). Jeśli wcześniej zawarto związek cywilny potrzebny jest Akt ślubu. Zaświadczenia ważne są tylko 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu.
– dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od jednego z proboszczów
– strona owdowiała (jeśli jest) Świadectwo śmierci lub Domniemania o śmierci współmałżonka

Bezpośrednio przed Mszą Świętą ślubną należy dostarczyć do zakrystii:

– kartki spowiedzi przedślubnej narzeczonych
– dowody osobiste świadków
– obrączki

ŚWIADKOWIE ŚLUBU

Świadkami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie. Mogą być tej samej płci.

ZAPOWIEDZI

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa podawane są do wiadomości publicznej podczas ogłoszeń parafialnych przez dwie kolejne niedziele po Mszy Św. o godz. 11.30.

Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia w niej zapowiedzi.

Wirtualna wycieczka Skip to content